NATURTERAPEUTENE

En fagorganisasjon for tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier

NATURTERAPEUTENE (NT) er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier. Organisasjonens motto er “DO NO HARM”. Det viktigste arbeidet er knyttet til fagkunnskap og kompetanse blant utøvere og forståelse for likhetene og forskjellene mellom konvensjonelle og tradisjonelle metoder (skolemedisin og komplementær medisin).

NT som organisasjon følger fagutvikling nasjonalt og internasjonalt innenfor ikke-medikamentelle terapier. Vi er et proaktivt og rådgivende organ i fagutvikling, utdanning og spørsmål innen helsefremmende arbeid og tradisjonelle metoder.

NATURTERAPEUTENE (NT)

2023-04-25T12:31:39+00:00

FORSKNING

Integrativ & komplementær behandling er områder der det trengs mye mer forskning. Vi arbeider for å øke bevissthet og fokus kring forskning på dette fagområdet. Vi vil også bidra til forskning og faglig utvikling.

2023-04-25T12:36:09+00:00

ETIKK

Medlemmer i NATURTERAPEUTENE er forpliktet til å vedlikeholde god praksis. Det etiske regelverket poengterer essensielle elementer for god etisk praksis.

2023-04-25T12:13:39+00:00

KLAGEORGAN

NT har et eget kvalitets- og klageorgan. Kvalitets- og klageorganet består av medlemmer som selv også har erfaring fra integrativ og komplementær behandling. Dette organ har vært aktivt i 19 år.

2023-03-29T14:32:01+00:00

ARBEIDSMETODE

NT arbeider for å kvalitetssikre faglig bakgrunn blant terapeuter. Organisasjonen er proaktiv og et rådgivende organ i fagutvikling, utdanning og aktiviteter innen integrativ og komplementær behandling.

2023-03-29T14:56:32+00:00

ANSVARSFORSIKRING

NT tilbyr mulighet til kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer, hvilket er nødvendig for registrering som terapeut og ved profesjonell praksis. Ansvarsforsikring blir omtalt som bedriftens "livsforsikring" og viser seriøsitet, respekt og troverdighet for seg selv og andre.

2023-04-25T11:26:38+00:00

BLI MEDLEM

Skjema for innmelding i NT. Bli del av et nettverk av integrative og komplementære terapeuter. Få et kvalitetsstempel. Få medlemsfordeler som ansvarsforsikring. Ta del av et faglig fellesskap. Utvikle din faglige kompetanse.

NT

Norsk Fagorganisasjon – 19 år

Alle med utdanning i tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier kan søke medlemskap. Utdanningen skal være faglig og pedagogisk kvalitetssikret og vise til mentorskap og arbeidserfaring for å arbeide som terapeut.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid.