ORGANISASJONEN

ORGANISASJONEN

NATURTERAPEUTENE (NT)

NATURTERAPEUTENE (NT) er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier. Organisasjonen ble grunnlagt i 2004. Organisasjonen ledes av et styre som arbeider på frivillig basis.

Styrets sammensetning er praktiserende NT registrerte behandlere/terapeuter

Styret:

Melinda Merunada (styreleder), PhD, Master of Medical Sciences, Master of Psychology, Master in Public Health Sciences Master in Public Health, Master in Adult Education, Fysioterapeut, Helsecoach, MNT Terapeut, Certified NLP Master Trainer, Grunnleggende medlem

Lena Kallander, (nestleder) MNT Terapeut, Registrert Healer, NLP Master Practitioner, Grunnleggende medlem

Gillian Godtfredsen Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, MSc., Rektor, Helsecoach, NLP Master Trainer, MNT Terapeut, Grunnleggende medlem

Bjørg Neverdal, Tannlege, MNT Terapeut, Registrert Healer, NLP Master Practitioner, Grunnleggende medlem

Post til NATURTERAPEUTENE sendes til:

NATURTERAPEUTENE

v) Melinda Merunada, Bakkavegen 85, 3520 Jevnaker

Medlemmer kan registrere seg i Alternativregisteret som Registrert Integrativ & Komplementær Terapeut MNT eller Registrert Healer MNT.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.