ANSVARSFORSIKRING

ANSVARSFORSIKRING

NATURTERAPEUTENE (NT)

Ansvarsforsikring blir omtalt som bedriftens “livsforsikring” og viser at en behandler har organisert seg på en seriøs, troverdig og respektfull måte.

NATURTERAPEUTENE (NT) tilbyr en kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer. Helsedirektoratet krever at alle godkjente utøverorganisasjoner tilbyr sine medlemmer ansvarsforsikring.

Alle fullt betalende medlemmer i NATURTERAPEUTENE kan vise til en ansvarsforsikring og blir også støttet av et kvalitets- og klageorgan. Forsikringssummen er på kr. 10 millioner og en egenandel på kr. 10,000,- pr skade.

Ansvarsforsikring er påbudt ved lov for den som registrerer seg i Alternativregisteret for helserelatert behandling i Brønnøysund.

Som medlem i NATURTERAPEUTENE har du en kollektiv ansvarsforsikring som en del av din kontingent. Dette er en trygghet både for deg og dine klienter. For at ansvarsforsikringen skal gjelde må følgende være på plass:

    • Journal. I journalen skal det være informasjon om klientens navn, alder, kontaktinfo, det problem som klienten kom med, når konsultasjonen har funnet sted og litt om behandlingen. Journalen skal oppbevares nedlåst og i minimum 5 år.

Kvittering/ faktura. Det er viktig at det tydelig fremkommer på kvittering eller faktura at behandlingen består i ‘healing’.

(Det vil komme flere muligheter for hva som skal stå på kvittering ila 2023).

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.