KURS/UTDANNING

NATURTERAPEUTENE

Terapier som står utenfor skolemedisin er stadig under “lupen”. NATURTERAPEUTENE er opptatt av etikk og kvalitet. Vi mener at strukturert utdanning levert av lærer med høy tverrfaglig kunnskap- og erfaringsbasertkompetanse er nødvendig for å oppnå større respekt.

NT inviterer mennesker med grundig utdanning innenfor integrative og komplementære terapier til å søke medlemskap. Det gjelder terapeuter både med og uten skolemedisinsk bakgrunn. Kravene er at de har grundig, dokumentert utdanning innenfor integrative og komplementære terapier.

NT stiller krav til kvalitetssikring av kurs/utdanningsholdere og undervisningsopplegg. Det er store og sprikende kvalitetsforskjeller i opplæring. Medlemmer som ønsker å skape fagkurs som anbefales av NT kan søke kvalitetssikring ved å be om å få tilsendt søknadsskjema. Styret/fagutvalget vil ved første anledning gjennomgå søknaden og gi tilbakemelding. Når kurs/utdanning er NT godkjent kan dette benyttes i markedsføring. Søker av kurs og utdanninger plikter å følge markedsføringsloven på oppdaterte/vedlikeholdte websider. NT vil linke til disse. Utdanning godkjennes for 5 års periode, kurs for 3 års periode.

Melinda Merunada MSc

Styreleder og grunnleggende medlem i NT.

Påkrevet dokumentasjon for godkjenning av utdanning innen integrative og komplementære terapier er blant annet som følgende:

1) Kopi av firmaattest fra Brønnøysund

2) Oversikt over studiemodulene

3) Søkers CV

4) Beskrivelse av avsluttende skriftlig arbeid eller avhandling med studentinstruksjoner

5) Fagplan eller faglig spesifikasjon av utdanningen/kurset

6) Kopi av de etiske reglene

7) Kopi av endelig diplom, sertifikat, kursbevis eller vitnemål for utdanningen/kurset

8) Beskrivelse av eventuell undervisning i kosttilskudd eller produkter hvis det forekommer

9) Bekreftelse fra Brønnøysund over styret for opplæringsstedet

10) Kopi av pensumliste og utdanningsmateriell

11) Kopi av dokumentasjon for behandling (behandlingsskjema) for utdanningen/kurset

Er du NT medlem og lurer på noe ta kontakt på mail medlem@nfik.no.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.