KLAGEORGAN

KLAGEORGAN

NATURTERAPEUTENE (NT)

Kvalitets- og klageorgan i NT

Kvalitets- og klageorganet er en del av NATURTERAPEUTENE siden 2004.

Kvalitets- og klageorganet består av medlemmer som selv også er aktive terapeuter innen integrativ og komplementær behandling. Dersom du som medlem, behandler eller klient ønsker å innrapportere til kvalitets- og klageorganet, sender du en skriftlig henvendelse til organets leder. Følgende retningslinjer gjelder:

  1. Klienter som har fått behandling kan klage på behandlingen.
  2. Klage på behandlingen må fremsettes og begrunnes skriftlig, og det må skje innen 14 dager etter behandlingen.
  3. Klage sendes direkte til Kvalitets- og klageorganet for registrering.
  4. Terapeut underrettes snarest etter mottak av klage.
  5. Terapeut må uttale seg innen 14 dager etter at han/hun er informert om klagen. Denne uttalelsen skal være skriftlig og eventuelle notater/journaler skal vedlegges.
  6. Kvalitets- og klageorganet kan avgjøre saken på bakgrunn av skriftlig informasjon fra begge parter. Hvis uklarheter, kan kvalitets- og klageorganet innkalle partene til muntlig redegjørelse, før en endelig beslutning fattes.
  7. Når utvalget finner saken tilstrekkelig opplyst, fatter utvalget en skriftlig beslutning.
  8. Beslutning fattes så snart som mulig og senest 6 måneder etter at klagen er mottatt.
  9. Begge parter informeres så snart beslutningen er fattet.

Post til Kvalitets- og klageorganet sendes til:

NATURTERAPEUTENE (Kvalitets- og klageorgan, c/o Merunada, Bakkavegen 85, 3520 Jevnaker. Kun skriftlige henvendelser.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.