Kontakt Oss

Postadressen til organisasjonen er: Postadressen til organisasjonen er: NATURTERAPEUTENE c/o Merunada, Bakkaveien 85, 3520 Jevnaker. E-post er post@nfik.no. Kun skriftlige henvendelser.

    Kontakt Info

    NATURTERAPEUTENE

    Tel. (47) 929 98 745
    Org. nr. 987 227 591
    Kontonummer 9490.06.00881