OM OSS

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE (NT) er en norsk fagorganisasjon for tradisjonelle terapeuter som benytter ikke-medikamentelle metoder.

Organisasjonen ble grunnlagt i 2004 og har vært kjent som Nordic Healing Association (NHA). Det viktigste arbeidet for Narturterapeutene er fagutvikling, nettverksbygging og informasjonsarbeid innenfor integrativ og komplementær behandling. Naturterapeutene er en fagforening for utøvere innen tradisjonelle, komplementære og integrative terapier. Hovedfokus er fagutvikling, kvalitetssikring, terapeut-registrering, rådgivning og opplysningsvirksomhet innenfor tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier.

NATURTERAPEUTENE er en selvstendig hovedorganisasjon som står på egne ben, og ikke tilhører eller er knyttet til noe trossamfunn eller religiøs bevegelse. Vi er partipolitisk nøytral og ønsker ikke noen form for statlig støtte.

Organisasjonen ser det som en fordel å kunne arbeide fritt også på et internasjonalt plan med organisasjoner i land der tradisjonell, komplementær og integrativ behandling som fagområder har kommet lengre enn i Norge. Vi vil sikre medlemmer et størst mulig nettverk og informasjon om integrativ og komplementær behandling. NATURTERAPEUTENE er av Helsedirektoratet registrert som utøverorganisasjon i medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Bakgrunnshistorie

slutten av 1990 tallet var det et pressende behov i healermiljøet i Norge for etablering av en ny fagorganisasjon. Eksisterende interesseorganisasjon(er) innenfor healing var preget av uro og lave utdannings- og kompetansekrav. NATURTERAPEUTENE (tidl. Nordic Healing Association) ble grunnlagt som første fagorganisasjon for healing i 2004. Formålet var å gi medlemmer ryddighet, struktur og etisk bevissthet.

Terapeuter i NT har dokumentert utdanning innen integrative og komplementære terapier, kommunikasjonsferdigheter, etikk, VEKS kurs, helsefremmende verktøy og formidling av selvhjelpsverktøy. Mange har i tillegg naturlige healingevner.

NATURTERAPEUTENE har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyre. NT ser at det ikke er nok med en interesse for healing eller beslektede områder, eller at en påstår å ha healingevner, kommer fra en familielinje med healere eller en kultur med healingtradisjoner. Det godtas heller ikke at man har blitt “undervist direkte fra den andre siden” eller man påstår å være synsk eller medium. Medlemskap i NT krever av vedekommende kan vise til kunnskap, strukturert utdanning, faglig kompetanse, mentorskap og arbeidserfaring for å kvalitetssikre tjenestene som tilbys.

NT anser ikke integrativ, tradisjonell og/eller komplementær behandling som alternativ medisin eller erstatning for konvensjonell medisin (skolemedisin). Det er komplementært, supplerende og helhetlig. NT medlemmer stiller ikke – og behandler ikke spesifikke diagnoser. Medlemmene følger lover og regler på fagområdet.

 

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.