FORSKNING

FORSKNING

NATURTERAPEUTENE (NT)

Integrativ og komplementær behandling er områder der det trengs mye mer forskning. Det er bevilget minimalt med offentlige midler til seriøse forskningsprosjekter innenfor dette fagområdet i Norge. I utlandet gjøres mye mer omfattende forskning på disse fagområdene.

NATURTERAPEUTENE ønsker å bidra til mer forskning fra fagområdet og delta i forskningsprosjekter.

Her er link til en database med artikler og prosjekter 
samlet av den amerikanske legen og psykiateren Dr Daniel Benor. Benor har forfattet mange bøker og artikler på fagområdet og er grunnlegger av Doctor Healer Network i Storbritannia.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.