BLI MEDLEM

NATURTERAPEUTENE

NT er en fagorganisasjon for mennesker som arbeider med integrative og komplementære terapier. I det ligger det at NT jobber for tradisjonelle, ikke-medikamentelle behandlingsområder. Du kan bli medlem av NT og søke om å bli registrert, slik at du kan registrere deg i Alternativregisteret. Som medlem vil du som behandler kunne ta del i NT’s kollektive ansvarsforsikring og stemmerett i årsmøtet, som er NT’s generalforsamling.

For å bli medlem må du akseptere og forplikte deg til å følge NT’s etiske retningslinjer, og som utøver er du inneforstått med at din faglige utvikling er en konstant pågående prosess, som du må kunne dokumentere for å kunne opprettholde din eventuelle godkjenning som registrert terapeut. Du må kunne dokumentere at du har gjennomført VEKS kurs på min 50 timer. Du kan også ta det første år du er medlem.

NT på sin side vil legge til rette for et minimum for faglig oppdatering gjennom faglige møter eller kursanbefalinger.

Fyll ut elektronisk SØKNADSKJEMA

din søknad skal ha med:

navn, alle kontaktinfo, yrke/titler, bilde
praksis, spesialisering og evt. annen info
relevante utdanningssertifikat/diplomer/kursbevis (skannet)
navn på lærere og antall trenerledede timer må evt. dokumenteres fra opplæringsstedet
dersom dette ikke er spesifisert på sertifikat

NATURTERAPEUTENE har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyre som sannsynliggjør kunnskap, kompetanse og faglig bakgrunn blant medlemmene, både medfødte og/eller innlærte, fordi NT ser at det ikke er nok med en interesse for behandling, eller at en påstår å ha evner, men at det også kreves utdanning, mentorskap og arbeidserfaring for å kvalitetssikre tjenestene som tilbys.

Alle som er utdannet innen integrative og komplementære terapier og som kan dokumentere en strukturert og kvalitetssikret utdanning ved nasjonal eller internasjonal utdanningsinstitusjon av minst 300 timers varighet er velkommen til å søke medlemskap i NATURTERAPEUTENE. Ved søknaden vennligst send inn skannede kurs/utdanningsbevis. Antall trenerledede undervisningstimer skal være spesifisert på alle kurs/utdanningsbevis. Hvis ikke dette er skrevet på utdanningsbevis, vennligst få en skriftlig bekreftelse fra den respektive læreren og sende inn med din søknad. Som organisasjon har NT respekt for yrkesaktive healere som har lite eller ingen fagutdanning men som har holdt på lenge og har mye erfaringsbasert kunnskap. Disse kan også søke medlemskap ved å sende inn kopi av firmaattest og regnskapsbevis som er bekreftet av regnskapsfører på minst 5 år med integrative, komplementære terapier som inntektsbringende kilde. Du kan bli bedt om mer informasjon for godkjenning av søknad.

Medlemmene skal ha en forståelse for at det er viktig å vedlikeholde og oppdatere sine faglige kunnskaper, evner og kompetanse. Dette kan gjøres ved å ta del i CPD (Continued Professional Development) så vel nasjonalt som internasjonalt. NT arrangerer også regelmessig CPD aktiviteter for medlemmene.

Langtidsstrategien er å sikre seriøsitet og profesjonalitet innenfor tradisjonelle, komplementære og integrative terapier, ikke bare i Norge, men i hele Norden og verden forøvrig. NATURTERAPEUTENE vil bidra til at integrative og komplementære terapeuter arbeider i henhold til de høyeste etikk – og kvalitetskrav. Organisasjonen er aktiv i den internasjonale arenaen og tilsluttet Doctor Healer Network og ECHO, European Confederation of Healers and Healing Organisations og British Holistic Medical Association blant annet.

Medlemsskap

  • NATURTERAPEUTENE er en fagorganisasjon for tradisjonelle, komplementære og integrative terapeuter
  • Du får tilgang til en kollektiv ansvarsforsikring
  • Organisasjonen godkjenner søknader og kvalitetssikrer at medlemmene har utdanning og praksis innenfor integrativ og komplementær behandling innen de kan bli medlemmer samt at samtlige forplikter seg etisk i utøvelsen av sitt arbeid
  • Du blir en del av et internasjonalt nettverk av terapeuter som har fulgt en strukturert utdanning- og utviklingsreise og som er seriøse og profesjonelle i utøvelsen av integrative og komplementære terapier
  • Nettverket har visjon for integrative og komplementære terapier som yrke på lik linje med andre yrkesgrupper
  • Nettverket har medlemmer som har dokumentert utdanning i Komplementær og Integrativ terapi. Samtlige er mennesker som arbeider med ulike tradisjonelle, komplementære og integrative behandlingsformer. Det spenner alt fra healing, refleksologi, fotsoneterapi, blomstermedisin, hypnoterapi, urtemedisin, healingmassasje, massasje, aromaterapi, craniosacralterapi, biopati, naturopati, nevro lingvistisk psykologi, coaching, kanalisering, akupunktur, homeopati, kinesiologi, tankefeltterapi, emotional freedom techniques, rosenterapi, gestaltterapi, alexanderteknikken, yoga, pilates, qi gong, tai chi, melchizedek metode, reiki med mer. Alle behandlings- og terapiformer skaper et mangfold og en plattform for utveksling tverrfaglige erfaringer. Mange i nettverket har helsefaglig bakgrunn fra skolemedisin.
  • NATURTERAPEUTENE har eget Kvalitets- og Klageorgan som hjelper og støtter deg hvis du skulle trenge det
  • NATURTERAPEUTENE gir deg et nettverk hvor du får mulighet til å lære mer og videreutvikle deg sammen med andre praktiserende terapeuter
  • NATURTERAPEUTENE har regelmessig kontakt/møter med internasjonale organisasjoner og myndigheter innenfor tradisjonell, komplementær og integrativ medisin/behandling
  • Du kan benytte NATURTERAPEUTENEs logo i din markedsføring

Kontingent

 

  • Norsk medlemskontingent er kr 1100,- pr år og inkluderer kollektiv ansvarsforsikring som dekker hele Norden så lenge medlemmet er bosatt i Norge
  • Utenlandsk medlemskontingent er kr 550,- pr år. Utenlandske medlemmer må sørge for egen ansvarsforsikring i det landet de er bosatt
 • Støttemedlemskontingent er kr 200,- pr år
0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.