ALTERNATIVREGISTERET

ALTERNATIVREGISTERET

NATURTERAPEUTENE (NT)

Registrering i Alternativregisteret

NATURTERAPEUTENE (NT) er registrert som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.

Du kan som medlem registrere deg i Alternativregisteret i Brønnøysund. Det er kun utøvere som er medlem i en Registrert utøverorganisasjon som kan registreres i Alternativregisteret.  

Alle NT medlemmer som kan dokumentere inntektsbringende næringsvirksomhet innenfor komplementære og integrative behandling kan pr i dag registrere seg i Alternativregisteret som “Registrert integrativ- og komplementær terapeut MNT” eller som “Registrert Healer MNT”.

Før registrering i Alternativregisteret skal det fremlegges bevis på gjennomført NT Registrert etikkurs eller VEKS kurs.

Har du ikke tatt VEKS kurs enda? HER finner du et online kurs som du kan ta enkelt. Som NT medlem får du rabatt, slik at du kan få det for kr 1750,-.

Som medlem i NT forplikter du deg til å gjennomføre et NIK godkjent etikkurs i løpet av de førstkommende 12 mnd, såfremt du ikke har tatt dette i forkant av medlemskapet som en del av din utdanning.

For å registrere deg gjør du følgende:

  1. Gå inn på websiden til Brønnøysund og Alternativregisteret link.
  2. Fyll ut skjemaet link og signere.
  3. Organisasjonsnummer oppgis på skjemaet, enten eget eller bedriftens der du er ansatt.
  4. Hvis du er ansatt må du har i tillegg bevis på ansettelsesforholdet. NB Bedriften må drive innenfor tradisjonelle komplementære og integrative behandlingsformer.
  5. Du kan registrere deg som “Registrert integrativ- og komplementær terapeut MNT” eller som “Registrert Healer MNT”. Kun den /de behandlingsformer som er godkjent, kan skrives på skjemaet. Ta kontakt med Melinda (på medlem@nfik.no) dersom du er usikker.
  6. Kryss av på skjemaet at du vedlegger medlemsbevis og bevis på kollektiv ansvarsforsikring.
  7. Send skjemaet til NATURTERAPEUTENE, c/o Merunada, Bakkavegen 85, 3520 Jevnaker
  8. NT utsteder medlemsbevis, bekreftelse på kollektiv ansvarsforsikring (gjelder ikke støttemedlemmer) til din postadresse/mailadresse. NT kan sende dokumentasjon direkte til Brønnøysundregistrene dersom du har signert og fylt ut alt i skjemaet.
  9. Signer ansvarsforsikringen og send inn alle papirer (skjemaet, medlemsbevis og ansvarsforsikringsbevis) til Brønnøysundregistrene, Registeret for utøvere av alternativ behandling, 8910 BRØNNØYSUND.
  10. Svar på din søknad komme direkte fra Brønnøysund til din postadresse med vedlagt faktura for registrering kr. 500,-
0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.