BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

NATURTERAPEUTENE (NT)

NT er en fagorganisasjon for mennesker som arbeider med integrative og komplementære terapier. I det ligger det at NT jobber for tradisjonell, komplementær og integrativ behandling som fagområder. Du kan bli medlem av NT og søke om å bli registrert, slik at du kan registrere deg i Alternativregisteret. Som medlem vil du som behandler kunne ta del i NT’s kollektive ansvarsforsikring og stemmerett i årsmøtet, som er NT’s generalforsamling.

Alle som har dokumentert utdanning innenfor tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier kan bli medlem hos oss. Du må forplikte deg til prinsippet “DO NO HARM” og NTs etiske retningslinjer.

Fyll ut elektronisk SØKNADSKJEMA

din søknad skal ha med:

navn, alle kontaktinfo, yrke/titler, bilde
praksis, spesialisering og evt. annen info
relevante utdanningssertifikater/diplomer (skannet)
navn på lærere og antall trenerledede timer må evt. dokumenteres fra opplæringsstedet
dersom dette ikke er spesifisert på sertifikat

NATURTERAPEUTENE har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyre som sannsynliggjør kunnskap, kompetanse og faglig bakgrunn blant medlemmene, både medfødte og/eller innlærte, fordi NT ser at det ikke er nok med en interesse for behandling, eller at en påstår å ha evner, men at det også kreves utdanning, mentorskap og arbeidserfaring for å kvalitetssikre tjenestene som tilbys.

Alle som kan dokumentere en strukturert og kvalitetssikret utdanning ved nasjonal eller internasjonal utdanningsinstitusjon av minst 300 timers varighet er velkommen til å søke medlemskap i NATURTERAPEUTENE. Ved søknaden vennligst send inn skannede kurs/utdanningsbevis. Antall trenerledede undervisningstimer skal være spesifisert på alle kurs/utdanningsbevis. Hvis ikke dette er skrevet på beviset vennligst få en skriftlig bekreftelse fra den respektive læreren og sende inn med din søknad. Som organisasjon har NT respekt for yrkesaktive healere som har lite eller ingen fagutdanning men som har holdt på lenge og har mye erfaringsbasert kunnskap. Disse kan også søke medlemskap ved å sende inn kopi av firmaattest og regnskapsbevis som er bekreftet av regnskapsfører på minst 5 år med behandlinger som inntektsbringende kilde.

Medlemmene skal ha en forståelse for at det er viktig å vedlikeholde og oppdatere sine faglige kunnskaper, evner og kompetanse. Dette kan gjøres ved å ta del i CPD (Continued Professional Development) så vel nasjonalt som internasjonalt. NT arrangerer også regelmessig CPD aktiviteter for medlemmene.

Langtidsstrategien er å sikre seriøsitet og profesjonalitet innenfor tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier.

Medlemsskap

  • NATURTERAPEUTENE er en fagorganisasjon for tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapeuter
  • Du får tilgang til en kollektiv ansvarsforsikring
  • Organisasjonen godkjenner søknader og kvalitetssikrer at medlemmene har utdanning og praksis innenfor tradisjonell, ikke-medikamentell behandling innen de kan bli medlemmer samt at samtlige forplikter seg etisk i utøvelsen av sitt arbeid
  • Du blir en del av et internasjonalt nettverk av terapeuter som har fulgt en strukturert utdanning- og utviklingsreise og som er seriøse og profesjonelle i utøvelsen av tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier
  • Nettverket har visjon for tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier som yrke på lik linje med andre yrkesgrupper
  • Nettverket har medlemmer som har dokumentert utdanning i tradisjonelle, ikke-medikamentelle terapier. Samtlige er mennesker som arbeider med ulike tradisjonelle, ikke-medikamentelle behandlingsformer. Det spenner alt fra healing, refleksologi, fotsoneterapi, blomstermedisin, hypnoterapi, urtemedisin, healingmassasje, massasje, aromaterapi, craniosacralterapi, biopati, naturopati, nevro lingvistisk psykologi, coaching, kanalisering, akupunktur, homeopati, kinesiologi, tankefeltterapi, emotional freedom techniques, rosenterapi, gestaltterapi, alexanderteknikken, yoga, pilates, qi gong, tai chi, melchizedek metode, reiki med mer. Alle behandlings- og terapiformer skaper et mangfold og en plattform for utveksling tverrfaglige erfaringer. Mange i nettverket har helsefaglig bakgrunn fra skolemedisin.
  • NATURTERAPEUTENE har eget Kvalitets- og Klageorgan som hjelper og støtter deg hvis du skulle trenge det
  • NATURTERAPEUTENE gir deg et nettverk hvor du får mulighet til å lære mer og videreutvikle deg sammen med andre praktiserende terapeuter
  • Du kan benytte bokstavene MNT etter ditt navn, og NATURTERAPEUTENEs logo i din markedsføring

Kontingent

  • Norsk medlemskontingent er kr 1100,- pr år og inkluderer kollektiv ansvarsforsikring som dekker hele Norden så lenge medlemmet er bosatt i Norge
  • Utenlandsk medlemskontingent er kr 550,- pr år. Utenlandske medlemmer må sørge for egen ansvarsforsikring i det landet de er bosatt
 • Støttemedlemskontingent er kr 200,- pr år
 • Bankkonto: NATURTERAPEUTENE 94900600881 VIPPS – NFIK 75764
0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.