Har du hørt om bekymringene rundt 5G og de nye strømmålerne?

Stråling er noe som angår oss alle. Ingen kan unngå å bli berørt av teknologien som rulles ut dvs 5G og AMS målere. Mange opplever helseutfordringer knyttet til de nye strømmålerne som har blitt installert i de fleste norske hjem. Denne kvelden vil fokus være på 5G og de nye strømmålere og hva det betyr for helsen.

Einar Flydal er ekspert på området og har et helt yrkesliv bak seg som forsker og universitetslektor innenfor telekom. Med sin enorme kunnskap vil han fortelle om helserisikoene forbundet med den nye teknologien.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.