Årsmøte blir 21 mars kl 18.

Årsmøte blir i mars 2023. Dato er satt til 21 mars kl 18 på Bygdøy.
Mer info nærmere til aktive medlemmer som har innbetalt medlemskontingent for 2023.
Påmelding til medlem@nfik.no.

Innkalling og møtepapirer vil bli sendt ut til aktive medlemmer.

Vel møtt!

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.