Registrering av medlemskap 2021 og medlemslogo

Alle som har innbetalt medlemsavgiften vil få tilsendt nytt medlemsbevis for 2021 med ny tittel som vi fikk godkjent fra Helsedirektoratet, Integrativ & Komplementær Terapeut.
Styret sender også ut medlemslogo til alle medlemmer som kan brukes på nettsider, visittkort, presentasjoner etc. for å vise at du er medlem, hvilket er et kvalitetsstempel.
Hvis du ikke har fått logo og er aktiv medlem, send en mail til medlem@nfik.no, så blir det sendt til deg.

Hilsen Styret i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.