Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) tar smittevern på alvor. Vi oppfordrer alle medlemmer til å vise stor forsiktighet med hensyn til smittevern i disse tider. Det har fra regjeringens side blitt oppfordret til Bransjestandard for smittevern, men det har ikke kommet mer informasjon om dette spesifikt enda. NIK har derfor vært i kontakt med FHI og avventer svar på hvordan man går videre med dette arbeidet, ettersom en slik standard skal utarbeides i samarbeid med FHI.

Hensynet til smittevernet vil medføre at det ikke vil være mulig å ha like tett med klienter som terapeuter normalt har. Samtidig er det viktig å forstå at klientene heller ikke nødvendigvis vil strømme tilbake i hopetall. For mange vil det ta tid å fylle opp timelistene igjen.

Vi arbeider aktivt for at en bransjestandard for smittevern skal bli til og at våre medlemmer skal kunne komme tilbake i arbeid raskest mulig når dette er forsvarlig med hensyn til smittevern tiltak.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.