Det vil bli sendt ut et spørreskjema til alle medlemmene i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) snart.

Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Hensikten med studien er å undersøke hvilke konsekvenser covid-19 situasjonen med sterke restriksjoner av klinisk praksis har for den enkelte utøver. Det undersøkes hvilke mulige behandlingsråd og anbefalinger utøverne gir sine pasienter/klienter med tanke på covid-19.
Spørreskjemaet er utviklet av forskere ved NAFKAM.

Det anbefales at så mange som mulig av medlemmene deltar i studien.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.