Utøver og Covid-19 – spørreundersøkelse av NAFKAM

Vi håper du vil hjelpe oss med en studie som gjennomføres av NAFKAM ved UiT, Norges arktiske universitet.Hensikten med studien er å undersøke hvilke konsekvenser covid-19 situasjonen med sterke restriksjoner for klinisk praksis har for den enkelte utøver. Vi vil også undersøke hvilke mulige behandlinger og anbefalinger utøverne gir sine pasienter/klienter med tanke på covid-19.

For å lykkes med denne studien, håper vi du vil svare på noen spørsmål i et spørreskjema for oss.

Det tar 5-10 minutter å svare på spørsmålene. Deltakelse er frivillig og konfidensiell. Ved å fylle ut spørreskjemaet, godkjenner du din deltakelse. Imidlertid kan du trekke deg når som helst. Dataene som blir samlet inn i denne undersøkelsen vil bli slettet når vi har analysert og publisert artikler på materialet.

 Hvis du tar deg noen minutter for å dele dine tanker om din situasjon som utøver i tiden etter 12 mars 2020, er det til stor hjelp for oss.

Linken til spørreskjemaet finner du her:

https://nettskjema.no/a/146798

På forhånd takk!

Vennlig hilsen,

Trine Stub, PhD,

seniorforsker, NAFKAM Telefon: 776 492 86

Epost: trine.stub@uit.no

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.