Alle medlemmer trenger å kunne dokumentere at de har gjennomført VEKS kurs, og at de holder kunnskapene vedlike. Vi samarbeider nå med NOCNA & The Paradigm Academy om å kunne tilby kurset online for våre medlemmer som trenger oppfriskning. Ta kontakt på medlem@nfik.no for mer info og spesialtilbud for medlemmer.

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.