2023-04-25T12:31:39+00:00

FORSKNING

Integrativ & komplementær behandling er områder der det trengs mye mer forskning. Vi arbeider for å øke bevissthet og fokus kring forskning på dette fagområdet. Vi vil også bidra til forskning og faglig utvikling.

2023-04-25T12:36:09+00:00

ETIKK

Medlemmer i NATURTERAPEUTENE er forpliktet til å vedlikeholde god praksis. Det etiske regelverket poengterer essensielle elementer for god etisk praksis.

2023-04-25T12:13:39+00:00

KLAGEORGAN

NT har et eget kvalitets- og klageorgan. Kvalitets- og klageorganet består av medlemmer som selv også har erfaring fra integrativ og komplementær behandling. Dette organ har vært aktivt i 19 år.

2023-03-29T14:32:01+00:00

ARBEIDSMETODE

NT arbeider for å kvalitetssikre faglig bakgrunn blant terapeuter. Organisasjonen er proaktiv og et rådgivende organ i fagutvikling, utdanning og aktiviteter innen integrativ og komplementær behandling.

2023-03-29T14:56:32+00:00

ANSVARSFORSIKRING

NT tilbyr mulighet til kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer, hvilket er nødvendig for registrering som terapeut og ved profesjonell praksis. Ansvarsforsikring blir omtalt som bedriftens "livsforsikring" og viser seriøsitet, respekt og troverdighet for seg selv og andre.

2023-04-25T11:26:38+00:00

BLI MEDLEM

Skjema for innmelding i NT. Bli del av et nettverk av integrative og komplementære terapeuter. Få et kvalitetsstempel. Få medlemsfordeler som ansvarsforsikring. Ta del av et faglig fellesskap. Utvikle din faglige kompetanse.

0%
SPECIAL OFFER

Take some time. Treat yourself. You deserve it.

Book a treatment this month and receive a 25% on all further treatments.